POLITYKA ZWROTU

Klient ma 14 dni na prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa należy przed upływem 14 dni wysłać maila na adres biuro@generaltopics.pl z informacją o planowanym zwrocie lub wypełnić Formularz odstąpienia od umowy , przy czym nie jest to konieczne.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał przesyłkę ze zwrotem. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca ma prawa do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany produkt powinien zostać odesłany nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

Adres do wysyłki zwrotu:
General Topics Polonia, ul. Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków

Do pobrania Formularz zwrotu

REKLAMACJE

Sklep oferuje wyłącznie nowe produkty.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedany przez niego produkt jest dotknięty wadą zmniejszającą jego wartość, użyteczność, gdy produkt  nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego  produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedawcy.

Reklamacje wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji prosimy wysyłać na adres:
General Topics Polonia, ul. Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

Do pobrania Formularz reklamacji